© Inter IKEA Systems B.V. 2024
IKEAgatan 1, 343 36 Älmhult

Cookiepolicy

Vi på Inter IKEA Systems B.V. (”IKEA”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) vill informera dig om användningen av cookies, tekniska funktioner eller liknande lagringstekniker, exempelvis pixlar (nedan kallade ”cookies”) på vår webbplats IKEAhotell.com, IKEAhotell.se (”webbplatsen”). Vi ansvarar för användningen av cookies när du använder webbplatsen. Denna cookiepolicy är ett komplement till vår integritetspolicy.
Här förklarar vi vad cookies är, vad de gör och vilken typ av cookies vi använder.

1. Vad är cookies
Cookies är små filer som skickas till din webbläsare och lagras på din enhet. De kan användas för att lagra olika typer av information. Cookies bidrar till att skapa en effektivare användarupplevelse på webbplatsen, eftersom de hjälper webbplatsen att minnas dina inställningar och uppgifter. De är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt och för att ge oss information om hur webbplatsen används. De gör det enklare att navigera på webbplatsen och optimerar din användning av webbplatsen.
Nästa gång du besöker webbplatsen med samma enhet kommer den information som lagras i dessa cookies antingen att skickas tillbaka till vår webbplats (”förstapartscookie”) eller till en annan webbplats som cookien tillhör (”tredjepartscookie”).
Informationen från dessa cookies hjälper webbplatsen att känna igen tidigare besök från din enhets webbläsare, så att vi kan utforma och visa webbplatsen på ett optimalt sätt enligt dina preferenser. Det är bara själva cookien som identifieras på din enhet.
Personuppgifter lagras endast med ditt uttryckliga samtycke, eller om det är absolut nödvändigt för att du ska kunna använda den tjänst som du erbjuds och får tillgång till.

2.Återkallat samtycke
När du använder webbplatsen kan du välja att inte ge ditt samtycke till vår användning av vissa cookies. Du kan dessutom återkalla ditt samtycke när som helst i webbplatsens cookieinställningar. Detta påverkar däremot inte den lagliga användning av dessa cookies som ägt rum innan samtycket återkallades.
Du kan återkalla ditt samtycke gällande samtliga cookies förutom de strikt nödvändiga cookies som anges i avsnittet ”Strikt nödvändiga cookies” nedan.

3. Deleting Browser Cookies
Om du väljer att inaktivera cookies i din webbläsare förhindras lagringen av cookies på din enhet. Om du väljer det här alternativet kommer du att se meddelandet om cookieinställningar varje gång du besöker vår webbplats.
Observera att en allmän inaktivering av cookies kan innebära att vissa funktioner begränsas vid användningen av vår webbplats.

4. Typer av cookies som används på webbplatsen
Vi använder följande typer av cookies:

De tjänster som krävs för dessa syften kan överföra data om din användning av denna webbplats till ett land utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) omfattas inte av något beslut från EU-kommissionen som ger en lämplig nivå av dataskydd vid överföringen. I det här sammanhanget finns heller inga andra lämpliga garantier, lagstadgade rättigheter eller effektiva rättsmedel för att skydda dina uppgifter i dessa tredjeländer. Det innebär att det finns en risk att dina uppgifter inte kommer att skyddas på samma sätt av berörda externa tjänsteleverantörer i tredjelandet som inom EU. Aktiveringen av dessa tjänster och den tillhörande överföringen av dina uppgifter till den tredje parten utanför EU sker därför enbart med ditt uttryckliga samtycke.

5. Samtycke Google 360 Tag Manager
Om du har gett ditt samtycke använder vi Google 360 Tag Manager. Google 360 Tag Manager samlar i sig inte in några personuppgifter. Tag Manager gör det lättare för oss att integrera och hantera våra taggar. Taggar är små kodelement som bland annat används för att mäta trafik och besökarbeteenden, för att registrera effekten av onlineannonsering och sociala kanaler, för att ställa in remarketing och målgruppsanpassning samt för att testa och optimera webbplatser. Du kan läsa mer om Google 360 Tag Manager på:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Den rättsliga grunden för den tillhörande databehandlingen är artikel 6 punkt 1 a) eller artikel 49 punkt 1 a) GDPR i kombination med ditt samtycke.

Återkallande: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder prestanda-cookies för framtiden. Du hittar länken till cookie-inställningarna i sidfoten.

Invändande mot databehandling:
Du kan också förhindra insamling och överföring av data som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google samt att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera det tilläggsprogram till webbläsaren som finns under denna länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl

6. Andra webbplatser
På vår webbplats erbjuder vi länkar till andra IKEA webbplatser. Observera att denna cookiepolicy endast gäller https://www.ikeahotell.com/. Övriga IKEA webbplatser har egna cookiepolicyer. Läs informationen gällande cookies på respektive webbplats innan du går vidare.

7 .Dina sekretessrättigheter
Uppgifter som samlas in via cookies utgör information som skulle kunna användas indirekt och tillsammans med andra uppgifter för att identifiera dig, exempelvis din IP-adress och andra uppgifter som identifierar en specifik enhet. Även om sådana uppgifter inte avslöjar vem du är klassificeras de ofta som personuppgifter.

När information behandlas, som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ, kommer vi att informera dig om detta i vår integritetspolicy som du hittar här.

Observera att vi, i de fall vi behandlar dina personuppgifter, endast lagrar uppgifterna i fem minuter efter att du har lämnat webbplatsen. Därför kan det hända att vissa rättigheter inte är tillämpbara för din situation.

7.Frågor?
Om du har frågor om vår integritetspolicy eller våra rutiner får du gärna höra av dig till oss. Du når oss via:
IKEA Hotell
Ikeagatan 1, 343 36 Älmhult
Sverige
Telefon: 0476-64 11 00
E-post: IKEAhotell@inter.IKEA.com